بذر پیاز طلایی


بذر استاندارد پیازطلايي

  • روز بلند
  • قابليت انبارمانی بالا با تعداد لايه مناسب
  • بازار پسندی مطلوب
  • پتانسیل عملکرد ۱۵۰ تن در هکتار

بازدید: 564