تماس با ما

آدرس دفتر: بلوار فرهگ(امامت ۱۰) ، نبش فرهنگ ۴، پلاک ۷۰

آدرس کارگاه: جاده قدیم قوچان، انتهای توس ۷۵

تلفن دفتر: ۰۵۱۳۶۰۵۸۲۳۶

مدیر فنی و اجرایی: دکتر سبحانی ۰۹۱۵۱۱۳۰۴۸۴

ایمیل: alisobhany@yahoo.com

 

 مدیر بازرگانی و مالی: مهندس اردشیری ۰۹۱۵۳۲۵۷۹۴۸

 

فرم تماس ما ————————————————————

بازدید: 487