تماس با ما

آدرس دفتر: مشهد- اتوبان سردار سلیمانی – روبروی پلیس راه مشهد-مرکز تحقیقات کشاورزی- مرکز رشد کشاورزی

آدرس کارگاه: جاده قدیم قوچان

 

مدیر فنی و اجرایی: دکتر سبحانی ۰۹۱۵۱۱۳۰۴۸۴

ایمیل: alisobhany@yahoo.com

 

 مدیر بازرگانی و مالی: مهندس اردشیری ۰۹۱۵۳۲۵۷۹۴۸

 

فرم تماس ما ————————————————————

بازدید: 2254