مجوزها

شرکت دانش بنیان سبز آتیه کاوش مفتخر به دریافت لوح تقدیر از وزیر جهاد کشاورزی گردیده همچنین دارای مجوز رسمی از موسسه نهال و بذر جهت تولید بذر خربزه درگزی(۹۳) و خاتونی(۹۳) می باشد.

مجوز پارک غلم وفناوری و تاییدیه دانش ینیانی شرکت

 

تقدیر مرکز تحقیقات کشاورزی از مدیرعامل شرکت


 تقدیر وزیر جهاد کشاورزی از مدیرعامل شرکت

تاییدیه دانش بنیان شرکت در سایت ارزیابی شرکتها

مجوز تولید بذر ۱۳۹۶-۱۳۹۷

 

              

بازدید: 354