اطلاعیه ۱

  • 0

اطلاعیه ۱

اين شركت داراي مجوز انحصاري توليد بذر خربزه اصلاح شده خاتوني(۹۳) و درگزی(۹۳)از موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر مي باشد.در اين راستا از همه عزيزان در خواست مي شود جهت تهيه بذرواقعي اين شركت ، حتما ازطريق نماينده هاي معتبراقدام نمایید.

بازدید: 4491


Leave a Reply